Noson Wybodaeth am Glefyd y Siwgr

Noson Wybodaeth am Glefyd y Siwgr

Nos Fercher 19eg Medi 2018, 7:00 pm – 9:00 pm

Adeilad Carwyn James, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth

Dewch i glywed am glefyd y siwgr a’r ymchwil sy’n cael ei wneud ym Mhrifysgol Aberystwyth

Noson ar gyfer y cyhoedd, gweithiwr iechyd proffesiynol ac unrhyw un sydd â diddordeb, proffesiynol neu bersonol, yng nghlefyd y siwgr neu gyn-glefyd siwgr.

Rhagor o wybodaeth: www.waru.org.uk

Os oes gennych ddiddordeb ebostiwch waru@aber.ac.uk neu ffonio 01970 622299

Comments are closed.