Cyn-diabetes; taith y claf

Rhan o'r ymdrech i rwystro'r bobl sydd â chyn-diabetes rhag cael Diabetes Math 2 yw eu hannog i wneud gwelliannau i'w ffordd o fyw trwy wneud mwy o ymarfer corff neu waith corfforol a gwella eu diet. Gall fod yn anodd iawn i bobl ddechrau gwneud y newidiadau hyn, ac mae eu cadw i fynd hefyd yn her. Er mwyn i weithwyr iechyd fod mewn sefyllfa i gynorthwyo pobl yn well i wneud y newidiadau hyn, rydym eisiau deall sut mae pobl yn teimlo a beth y maen nhw'n ei wybod am ddiabetes dros y flwyddyn ar ôl iddynt wybod eu bod yn gyn-ddiabetig. Byddai cael dealltwriaeth o'r profiadau hyn o safbwynt unigolyn yn fuddiol er mwyn teilwra ymyriadau i bobol cyn-ddiabetig.

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â Dan Steward trwy e-bostio drs7@aber.ac.uk neu ffonio: 01970 621545.

Comments are closed.