Astudiaeth Ymyrraeth Prydau Protein

Astudiaeth Ymyrraeth Prydau Protein

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn lansio astudiaeth newydd yn WARU.  Rydym yn recriwtio cyfranogwyr iach sydd â BMI rhwng 18.5 a 24.9, ac sydd dros 18 oed, ar gyfer astudiaeth ymyrraeth prydau protein. Cynhelir yr astudiaeth dros gyfnod o wyth wythnos: gan ddechrau yn ystod y misoedd nesaf. Yn ogystal â rhoi cynlluniau ar gyfer prydau bwyd a bwydydd AM DDIM gyda ffynonellau protein gwahanol ynddynt , byddwch hefyd yn cael cyfle i gael sgan DXA rhad ac am ddim i weld cyfansoddiad eich corff! Os hoffech gymryd rhan, a’ch bod yn teimlo eich bod yn gymwys, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges yma ar Facebook, neu e-bostiwch waru@aber.ac.uk

Comments are closed.