CYFLWR CYN-CLEFYD SIWGR

CYFLWR CYN-CLEFYD SIWGR

Yn seiliedig ar gyffredinrwydd cyflwr cyn-clefyd siwgr yn Lloegr, amcangyfrifir y gallai dros hanner miliwn o bobl yng Nghymru fod mewn perygl mawr o ddatblygu clefyd siwgr. Yn 2015, cychwynnodd Clwstwr Meddygon Teulu Gogledd Ceredigion ymyrraeth cyn-clefyd siwgr a oedd yn targedu addysg cleifion ac addasu ffordd o fyw. Roedd yr ymyriad yn cynnwys ymgynghoriad un-i-un o 30 munud i'r rhai a nodwyd fel rhai sydd â lefel glwcos gwaed uwch na'r delfrydol, ond nid yn ddigon uchel i fod yn dioddef o glefyd siwgr. Mesurwyd màs y corff, Mynegai Màs y Corff (BMI), cylchedd y canol, pwysedd gwaed a HbA1c (mesur glwcos yn y gwaed) yn ystod yr ymgynghoriad cychwynnol ac yna ymhen 12 mis.

Mae'r data ar y 129 o gleifion cyntaf i gwblhau'r profion dilynol yn nodi bod gostyngiadau sylweddol mewn:

  • BMI o gyfartaledd o 30 i 29,
  • Lleihawyd cylchedd y canol ar gyfartaledd o 1 cm,
  • a syrthiodd HbA1c o 43.8 mmol · mol-1 i 38.9 ± 6.7 mmol · mol-1.
  • Gostyngiad yn y nifer o gleifion yn dioddef o gyflwy cyn-clefyd siwgr o 129 i 79.

Mae nifer y cleifion yng Ngogledd Ceredigion sydd wedi cael y cyfle i ymgysylltu â'r rhaglen hon bellach yn fwy na 1000, ac mae llawer ohonynt heb gael eu hasesiad dilynol o 12 mis hyd yma. Mae'r data a gyflwynir uchod yn seiliedig ar y cleifion cyntaf i gwblhau’r broses ac mae'r canlyniadau'n cefnogi canfod yn gynnar, ac ymyrraeth addysgol ar gyfer clefyd siwgr math II.