Pecynnau Samplu Wrin

Mae llawer o’r ymyriadau Bwyd y Dyfodol yn ddibynnol ar y rhai sy’n cymryd rhan yn casglu a storio samplau wrin yn y modd cywir. Mae casglu samplau mewn modd trwyadl yn creu hyder yng nghamau nesaf y broses, wrth gynhyrchu data metabolomig ac ar gyfer mesuriadau dadansoddol eraill.

Un dasg ar gyfer Bwyd y Dyfodol oedd creu fideo recriwtio Bwyd y Dyfodol ar-lein er mwyn helpu i ddisgrifio sut i ddefnyddio’r pecyn samplu wrin gartref, heb fod angen arweiniad un-i-un. Mae’r fideo ar gael isod.