Y Newyddion Diweddaraf

MWH@Home Recriwtio cyfranogwr

Monitro Lles ac Iechyd @ Home Ar ôl lansio’r Uned Ymchwil Asesu Lles ac Iechyd (WARU) ym mis Mawrth, rydym ni’n recriwtio cyfranogwr am ein hastudiaeth gyntaf.  Mae hon yn astudiaeth Ewropeaidd arwyddocaol, a bydd yn cael ei chynnal dros gyfnod o 12 mis, gan anelu i asesu effeithiolrwydd defnydd technoleg ddigidol ‘glyfar’ wrth gynorthwyo…
darllen mwy

Diwrnod Agored ac achlysur lansio

Diwrnod Agored ac achlysur lansio WARU Uned newydd sbon ym Mhrifysgol Aberystwyth sydd yn ymgymryd â gweithgarwch ymchwil i hybu iechyd a lles yn y gymuned Dydd Mercher 15fed o Fawrth, 2017 WARU, Adeilad Carwyn James, Campws Penglais SY23 3FD Galwch heibio unrhyw amser rhwng 10am - 9pm am Asesiadau Iechyd a Lles ac Arddangosiadau…
darllen mwy