Y Newyddion Diweddaraf

Tîm Aber yn mynd ati i roi hwb i oroeswyr strôc

Tîm Aber yn mynd ati i roi hwb i oroeswyr strôc Mae grŵp o wyddonwyr Aberystwyth yn gweithio ar brosiect i wella’r modd y mae cleifion o wella ar ôl cael strôc. Mewn astudiaeth newydd, wedi’i hariannu gan Grŵp Gweithredu ar gyfer Strôc GIG Cymru a Phrifysgol Aberystwyth, mae gan oroeswyr strôc y cyfle i…
darllen mwy

Cyn-diabetes; taith y claf

Rhan o'r ymdrech i rwystro'r bobl sydd â chyn-diabetes rhag cael Diabetes Math 2 yw eu hannog i wneud gwelliannau i'w ffordd o fyw trwy wneud mwy o ymarfer corff neu waith corfforol a gwella eu diet. Gall fod yn anodd iawn i bobl ddechrau gwneud y newidiadau hyn, ac mae eu cadw i fynd…
darllen mwy