Tîm Aber yn mynd ati i roi hwb i oroeswyr strôc

Tîm Aber yn mynd ati i roi hwb i oroeswyr strôc

Mae grŵp o wyddonwyr Aberystwyth yn gweithio ar brosiect i wella’r modd y mae cleifion o wella ar ôl cael strôc.

Mewn astudiaeth newydd, wedi’i hariannu gan Grŵp Gweithredu ar gyfer Strôc GIG Cymru a Phrifysgol Aberystwyth, mae gan oroeswyr strôc y cyfle i gymryd rhan mewn rhaglen adfer drwy ymarfer corff dwys sydd wedi’i deilwra’n benodol i wella eu gallu i gerdded. Bydd ymchwilwyr yn defnyddio deallusrwydd artiffisial a thechnoleg wisgadwy i fonitro sut maent yn gwella dros gyfnod o 12 wythnos.

Arweinir y prosiect rhyngddisgyblaethol gan Dr Federico Villagra, darlithydd mewn Ffisioleg Iechyd ac Ymarfer Corff yn Athrofa'r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), a Dr Otar Akayeti, Cymrawd Ymchwil o dan y cynllun Sêr Cymru yn yr Adran Gyfrifiadureg.

Mae’r tîm ymchwil yn cydweithio â’r Meddyg Ymgynghorol Dr Phil Jones a’r Nyrs Ymchwil Arweiniol Sarah Jones o’r Uned Strôc yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth.  Dywedodd David Langford, sydd yn ymchwilydd cysylltiol ac yn ffisiolegydd ymarfer corff ar gyfer y prosiect: “ Bydd y rhaglen yn ehangu gwybodaeth pobl am sut mae ymarfer corff yn gallu helpu pobl i wella ar ôl cael strôc ac yn rhoi cyfle gwych i wella’u hiechyd a’u lles yn gyffredinol.”

Rydym yn edrych am bobl sy’n gallu cerdded heb gymorth gan bobl eraill ond sydd efallai’n defnyddio ffon gerdded neu gymhorthion cerdded eraill. Gall strôc fod wedi cael effaith ar y ffordd yr ydych yn cerdded oherwydd namau ar goes neu droed a dyma sut allwn ni eich helpu chi.

Os ydych yn teimlo yr hoffech gyfrannu at y prosiect, yna cysylltwch â Helen Tench neu Sarah Jones, dwy nyrs ymchwil yn Ysbyty Bronglais, ar 01970 635 390 neu Dr Villagra 01970 622108 am wybodaeth bellach.

O’r Chwith i’r Dde yn y Llun…
Luke Lunn, Dr Federico Villagra, David Langford, Dylan Williams, Dr Phil Jones, Sarah Jones, Dr Otar Akanyeti ac Arshad Sher

Comments are closed.