Astudiaeth Ymchwil y Rhaglen Ymarfer Corff

Astudiaeth Ymchwil y Rhaglen Ymarfer Corff

YDYCH YN MEDDWL AM DDECHRAU RHAGLEN YMARFER CORFF?

Beth am gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil?

Rydym yn chwilio am bobl rhwng 18 ac 65 mlwydd oed sydd gyda BMI uwch nac 25 i gymryd rhan mewn prawf ymarfer corff am bedair wythnos.

Os â diddordeb ac yn meddwl eich bod yn gymwys cysylltwch â ni, gyrrwch neges ebost am fwy o fanyion: ceb20@aber.ac.uk

Comments are closed.