Effaith CO2 ar gydbwysedd mewn oedolion hŷn ac ifanc.

Effaith CO2 ar gydbwysedd mewn oedolion hŷn ac ifanc

Arweinwyr y prosiect: Dr Alexander Taylor a Dr Dan Low

Rydym yn recriwtio gwirfoddolwyr gwrywaidd a benywaidd iach, rhwng 18 -30 oed a 60-75 oed i gymryd rhan mewn astudiaeth ymchwil newydd. Mae’r astudiaeth yn profi sut mae pryder yn effeithio ar gydbwysedd unigolyn.

Bydd cyfranogwyr yn cael taleb Amazon gwerth £10

Byddwch yn cwblhau cyfweliad sgrinio iechyd manwl dros y ffôn i asesu eich cymhwysedd. Os ydych chi’n gymwys cewch eich gwahodd i fynychu 1 sesiwn brawf. Gofynnir i chi gwblhau cyfres o holiaduron a chyfres o brofion cydbwysedd wrth anadlu nwy diogel, sef aer wedi’i gyfoethogi gan 7.5% CO2 am ugain munud, ac aer arferol am ugain munud.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth e-bostiwch (alt48@aber.ac.uk neu dal38@aber.ac.uk) neu ffoniwch (01970628574) i wneud cais am gopi o’r daflen wybodaeth am yr astudiaeth ac i drefnu cyfweliad cyn-sgrinio dros y ffôn.

Comments are closed.