Archifau Categori: WARU Newyddion

Cyn-diabetes; taith y claf

Rhan o'r ymdrech i rwystro'r bobl sydd â chyn-diabetes rhag cael Diabetes Math 2 yw eu hannog i wneud gwelliannau i'w ffordd o fyw trwy wneud mwy o ymarfer corff neu waith corfforol a gwella eu diet. Gall fod yn anodd iawn i bobl ddechrau gwneud y newidiadau hyn, ac mae eu cadw i fynd…
darllen mwy

Noson Wybodaeth am Glefyd y Siwgr

Noson Wybodaeth am Glefyd y Siwgr Nos Fercher 19eg Medi 2018, 7:00 pm – 9:00 pm Adeilad Carwyn James, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Dewch i glywed am glefyd y siwgr a’r ymchwil sy’n cael ei wneud ym Mhrifysgol Aberystwyth Noson ar gyfer y cyhoedd, gweithiwr iechyd proffesiynol ac unrhyw un sydd â diddordeb, proffesiynol neu…
darllen mwy