Archifau Categori: WARU Newyddion

Cyn-diabetes; taith y claf

Rhan o'r ymdrech i rwystro'r bobl sydd â chyn-diabetes rhag cael Diabetes Math 2 yw eu hannog i wneud gwelliannau i'w ffordd o fyw trwy wneud mwy o ymarfer corff neu waith corfforol a gwella eu diet. Gall fod yn anodd iawn i bobl ddechrau gwneud y newidiadau hyn, ac mae eu cadw i fynd…
darllen mwy

Noson Wybodaeth am Glefyd y Siwgr

Noson Wybodaeth am Glefyd y Siwgr Nos Fercher 19eg Medi 2018, 7:00 pm – 9:00 pm Adeilad Carwyn James, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth Dewch i glywed am glefyd y siwgr a’r ymchwil sy’n cael ei wneud ym Mhrifysgol Aberystwyth Noson ar gyfer y cyhoedd, gweithiwr iechyd proffesiynol ac unrhyw un sydd â diddordeb, proffesiynol neu…
darllen mwy

Gwella Iechyd a Lleihau Anghysondeb yng Nghanolbarth Cymru Wledig

Gwella Iechyd a Lleihau Anghysondeb yng Nghanolbarth Cymru Wledig Bydd Y Ganolfan am Ragoriaeth mewn Ymchwil Iechyd Gwledig, Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cyfarfod agored ar: Dydd Iau, 5ed o Ebrill, 2018 am 6y.h – 7.30y.h. Lleoliad i’w gadarnhau Darperir lluniaeth ysgafn Mae'r cyfarfod yn agored i holl drigolion Canolbarth Cymru Mae ardaloedd gwledig yn dueddol…
darllen mwy

Astudiaeth Ymyrraeth Prydau Protein

Astudiaeth Ymyrraeth Prydau Protein Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod yn lansio astudiaeth newydd yn WARU.  Rydym yn recriwtio cyfranogwyr iach sydd â BMI rhwng 18.5 a 24.9, ac sydd dros 18 oed, ar gyfer astudiaeth ymyrraeth prydau protein. Cynhelir yr astudiaeth dros gyfnod o wyth wythnos: gan ddechrau yn ystod y misoedd nesaf. Yn ogystal â…
darllen mwy