Profi

Cyfansoddiad y corff a phro morffoleg.

Dadansoddi

Dadansoddi o alluoedd corfforol swyddogaethol.

Gwerthuso

Gwerthuso o dechnoleg ddigidol ar gyfer hyfforddi iechyd a hunan-fonitro.

Deiet

Deiet ac asesiad maethol drwy ddadansoddi samplau wrin.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwella eich iechyd a lles?

  • Rhywun nad yw’n cymryd unrhyw feddyginiaeth bob dydd?
  • Y prif berson yn y cartref sy’n paratoi prydau?
  • Rhwng 25 - 50 mlwydd oed?
  • Unigolyn sydd â MMyC o 25-30?
  • Ddim yn ysmygu

Yna, gallem eich cefnogi fel rhan o brosiect ymchwil

Beth sydd ynddo i chi?

Cyfrifiadur tabled rhad ac am ddim
Dyfeisiau monitro iechyd am ddim
Costau teithio
Asesiadau Deiet, Lles ac iechyd

Y newyddion diweddaraf