Profi

Cyfansoddiad y corff a phro morffoleg.

Dadansoddi

Dadansoddi o alluoedd corfforol swyddogaethol.

Gwerthuso

Gwerthuso o dechnoleg ddigidol ar gyfer hyfforddi iechyd a hunan-fonitro.

Deiet

Deiet ac asesiad maethol drwy ddadansoddi samplau wrin.

Eisiau cymryd rhan mewn astudiaeth?

Rydyn ni wastad yn chwilio am bobl newydd i gymryd rhan yn yr astudiaethau sydd gennym ar y gweill. Os ydych chi’n 18 neu’n hŷn ac eisiau cymryd rhan, cofrestrwch yma.

  • Derbynnir pob cyflwr meddygol
  • Angen pob oedran 18+
  • Ystyrir pobl â phob math o ofynion dietegol
  • Dim ymrwymiadau ar eich rhan
  • Croeso i chi dynnu’n ôl unrhyw bryd am ba reswm bynnag

Mae’r holl wybodaeth a ddarperir yn gwbl gyfrinachol ac yn cydymffurfio â deddfwriaeth GDPR

Beth sydd ynddo i chi?

Incentives vary from study to study.

All studies provide a free body composition analysis.

Expert guidance throughout the studies.

Lunch may be provided.

Y newyddion diweddaraf